Graviora manent. - Najgorsze dopiero nadejdzie. | Więcej
Konstrukcja NCI - Nominativus cum infinitivo

Konstrukcję NCI (Nominativus cum infinitivo) tworzy dopełnienie w mianowniku (nominativus) z bezokolicznikiem (infinitivus). Zdanie tłumaczy się jako dwa zdania: zdanie nadrzędne i podrzędne dopełnieniowe.

Tu libros legere videris.
Wydaje się, że czytasz książki.
(dosł. Jesteś widziany czytać książki.)

Puella respondere auditur.
Słyszy się, że dziewczyna odpowiada.

Trzeba zaznaczyć, że orzeczenie, tłumaczone jako forma bezosobowa (wydaje się, słyszy się, mówi się...) w łacinie jest formą osobową i dopasowuje się pod względem liczby i osoby do podmiotu (tu - videris, puella - auditur). Tą konstrukcję również można połączyć ze stroną bierną:

Libri a te legi videntur.
Wydaje się, że książki są przez ciebie czytane.
(dosł. Książki są widziane czytane przez ciebie.)

W tym przypadku należy pamiętać, że orzeczenie odnosi się do słowa libri, a nie te, i zmienia odpowiednio formę.
Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com