Discenda est virtus. - Cnoty należy (można) się uczyć. (Seneca za Sokratesem) | Więcej
Konstrukcja NCI - Nominativus cum infinitivo

Konstrukcję NCI (Nominativus cum infinitivo) tworzy dopełnienie w mianowniku (nominativus) z bezokolicznikiem (infinitivus). Zdanie tłumaczy się jako dwa zdania: zdanie nadrzędne i podrzędne dopełnieniowe.

Tu libros legere videris.
Wydaje się, że czytasz książki.
(dosł. Jesteś widziany czytać książki.)

Puella respondere auditur.
Słyszy się, że dziewczyna odpowiada.

Trzeba zaznaczyć, że orzeczenie, tłumaczone jako forma bezosobowa (wydaje się, słyszy się, mówi się...) w łacinie jest formą osobową i dopasowuje się pod względem liczby i osoby do podmiotu (tu - videris, puella - auditur). Tą konstrukcję również można połączyć ze stroną bierną:

Libri a te legi videntur.
Wydaje się, że książki są przez ciebie czytane.
(dosł. Książki są widziane czytane przez ciebie.)

W tym przypadku należy pamiętać, że orzeczenie odnosi się do słowa libri, a nie te, i zmienia odpowiednio formę.
Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.