Lectio brevior lectio potior. - Najkrótsze czytanie jest najbardziej prawdopodobne. | Więcej
Odmiana

Wpisz łaciński czasownik lub rzeczownik, aby zobaczyć odmianę.


Podaj czasownik:
Wybierz czas:
Wybierz stronę: czynna
bierna

Podaj rzeczownik:
Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com