Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero) | Więcej
Łacina
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
Szukane słowo:
Przeszukuje łacińskie sentencje i polskie tłumaczenia!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 19

Barba philosophum non facit. - Broda nie czyni [nikogo] mędrcem.
Bene ferre magnam disce fortunam. - Ucz się dobrze znosić wielki los.
Bene legere saecula vincere. - Dobrze czytać to zwyciężyć wieki. (prof. Isaac Flagg)
Bene mori praestat, quam turpiter vívere. - Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.
Bene qui latuit, bene vixit. - Kto dobrze się ukrywał, żył dobrze; kto się nie wyróżnia, żyje dobrze.
Bene vertat, quod agis. - Oby na dobre wyszło to, co robisz.
Beneficium accipere libertatem est vendere. - Przyjmować przysługę to sprzedawać wolność. (Publilius Syrus)
Bis dat, qui cito dat. - Podwójnie (więcej) daje, kto szybko daje. (Publilius Syrius)
Bis interimitur qui suis armis perit. - Podwójnie ginie, kto ginie od własnej broni.
Bis repetita placent. - Rzeczy powtórzone podobają się. (Horatius, "Ars Poetica")
Bis vincit qui se vincit in victoria. - Zwycięża podwójnie, kto w godzinie triumfu sam siebie pokona. (Publilius Syrus)
Bis vivit quiu bene vivit. - Żyje dwa razy, kto żyje dobrze.
Bono animo es. - Bądź dobrej myśli.
Bonum ex malo non fit - Dobro nie rodzi się ze zła (Seneca, "Listy moralne")
Bonus animus in re mala dimidium est mali. - Dobra myśl w nieszczęściu to połowa złego. (Publilius Syrius)
Bos lassus fortius figit pedem. - Zmęczony wół szybciej pracuje.
Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum. - Krótki czas życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.
Brevibus momentis summa verti. - W krótkiej chwili zmienia się wszystko. (Tacitus)
Brevis a natura nobis vita data est, at memoria vitae sempiterna. - Krótkie nam życie przez naturę dane, ale pamięć życia wieczna.
Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com