Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

5. Głowa Gorgony

Rés difficillima1 erat caput Gorgonis abscídere; éius enim cónspectú homines in saxum vertébantur2. Propter hanc causam Minerva speculum Perseó dederat. Ille igitur tergum vertit, et in speculum ínspiciébat; hóc modó ad locum vénit ubi Medúsa dormiébat4. Tum falce suá caput éius únó íctú abscídit. Céterae Gorgonés statim é somnó excitátae sunt, et ubi rem vídérunt, írá commótae sunt. Arma rapuérunt, et Perseum occídere volébant. Ille autem dum fugit5, galeam magicam induit; et ubi hóc fécit, statim é cónspectú eárum évásit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 difficillima. Dosłownie "najtrudniejsza". Stopień najwyższy często oznacza duże natężenie cechy.
2 vertébantur. Czas niedokonany oznacza tu czynność, która zachodzi często, regularnie.
3 hóc modó. Ablativus sposobu.
4 vénit, dormiébat. Czas przeszły dokonany wyraża czynność która zaszła w przeszłości, zaś czas przeszły niedokonany mówi o stanie rzeczy istniejącym w przeszłości.
5 fugit. Kiedy "dum" oznacza "podczas gdy", następuje po nim czas teraźniejszy, nawet jeśli opisuje przeszłość.
Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com