Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

8. Ocalenie

At Perseus ubi haec vídit, gladium suum édúxit, et postquam tálária induit, in áera sublátus est. Tum désuper in mónstrum impetum subitó fécit, et gladió suó collum éius graviter vulnerávit. Mónstrum ubi sénsit vulnus, fremitum horribilem édidit, et sine morá tótum corpus in aquam mersit. Perseus dum circum lítus volat, reditum éius exspectábat. Mare autem intereá undique sanguine ínficitur. Post breve tempus bélua rúrsus caput sustulit1; mox tamen á Perseó íctú gravióre vulneráta est. Tum iterum sé in undás mersit, neque2 posteá vísa est. [ pokaż tłumaczenie ]


1 sustulit. Formy czasu perfectum czasownika "tolló" i "sufferó" ("sub" + "feró", "wytrzymywać") są identyczne.
2 neque. Oznacza to samo co "et nón" i tłumaczy się zawsze "i nie".
Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com