Graviora manent. - Najgorsze dopiero nadejdzie. | Więcej
Olimpiada z języka łacińskiego

Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się łaciną i kulturą antyczną. Należy wykazać się umiejętnością tłumaczenia tekstu łacińskiego, znajomością gramatyki oraz zadanej lektury. [ Regulamin olimpiady ]

Jak wygląda olimpiada

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Pięciu laureatów uczestniczy w międzynarodowym konkursie łaciny cyceriańskiej Certamen Ciceronianum Arpinas w Arpino we Włoszech, rodzinnym mieście Marka Cycerona.

W części ustnej uczestnik odpowiada na pięć losowych pytań na temat kultury antycznej - 3 pytania na podstawie lektury obowiązkowej i 2 pytania na podstawie lektury dodatkowej. Za każde pytanie można uzyskać maks. 5 punktów.

Podczas każdego etapu można posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim w wersji papierowej na potrzeby tłumaczenia tekstu, ale nie dopuszcza się słowników zawierających zarys gramatyki łacińskiej.

 1. Etap szkolny (do połowy grudnia). Trwa 90 minut. Polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego.
 2. Etap okręgowy (w styczniu). Składa się z dwóch części:
  • część pisemna - trwa cztery godziny i polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego oraz rozwiązaniu testu gramatycznego.
  • część ustna - (po osiągnięciu progu w części pisemnej) odpowiedź na pięć losowych pytań na podstawie lektury.
 3. Etap centralny (do 20. kwietnia). Kwalifikuje się do niego 40 osób o najlepszych wynikach w etapie okręgowym. Składa się z dwóch części:
  • część pisemna - trwa cztery godziny i polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego (zwykle fragmentu z Cycerona).
  • część ustna - (po osiągnięciu progu w części pisemnej) odpowiedź na pięć losowych pytań na podstawie lektury.

Co daje olimpiada

Przede wszystkim - satysfakcję! Za zajęcie jednego z pierwszych 10. miejsc w etapie okręgowym przyznawane są nagrody rzeczowe. Laureaci i finaliści są zwolnieni z matury z łaciny z maksymalną liczbą punktów. Finalistami są uczestnicy, którzy osiągną progową liczbę punktów określoną przez organizatora (nie mniej̨ niż 35% maksymalnej liczby punktów). Laureatami są uczestnicy, którzy zajmą 10 pierwszych miejsc w etapie centralnym.

Jeśli chodzi o przyjmowanie na studia, decydują o tym uczelnie - najczęściej laureaci są przyjmowani bez egzaminów na filologię (klasyczną, romańską, polską), informację naukowo-techniczną i bibliotekoznawstwo oraz teologię. Część uczelni nie przeprowadza własnych egzaminów, biorąc pod uwagę wyniki matury.

Dla pięciu najlepszych atrakcją będzie na pewno wyjazd do Włoch na konkurs międzynarodowy. Koszty wyjazdu, zakwaterowania i udziału w tym konkursie w całości pokrywa organizator olimpiady.

Jak się przygotować

Przejrzyj i spróbuj przetłumaczyć teksty do tłumaczenia z ubiegłych lat (jeśli dysponujesz innymi tekstami z olimpiad, prześlij je do nas):

Podyskutuj na Forum Latinum z innymi olimpijczykami.

Przejrzyj listę lektur i wybierz teksty dodatkowe (jeden przekład i jedno opracowanie do II etapu oraz dwa przekłady i trzy opracowania do III etapu, przy czym w III etapie muszą być inne niż w II etapie). [ Pobierz listę lektur ]

 1. Lektury obowiązkowe:
  Przekłady:
  1. Homer - "Iliada" - księgi: I, IX, XVI, XIX, XXIV (przekład: K. Jeżewska lub I. Wieniewski)
  2. Homer - "Odyseja" (przekład: J. Parandowski)
  3. Tukidydes - "Wojna peloponeska" - księga II (przekład: K. Kumaniecki, opracowanie w serii Biblioteka Narodowa)
  4. Platon - "Apologia" lub "Uczta" lub "Fajdros" (przekład: W. Witwicki)
  5. Cezar - "O wojnie domowej"
  6. Wergiliusz - "Eneida"
  7. Owidiusz - "Metamorfozy" (przekład: A. Kamieńska i S. Stabryła, opracowanie w serii Biblioteka Narodowa)
  8. Cyceron - I mowa przeciwko Katylinie (przekład: S. Kołodziejczyk)
  Opracowania:
  1. M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna, Warszawa (różne daty wydania) – dział "Grecja" (całość) oraz dział "Rzym" (rozdział I. "Rzym królewski i republikański" oraz rozdział II "Wczesne cesarstwo rzymskie (pryncypat)")
  2. Z. Kubiak - "Mitologia Greków i Rzymian", Warszawa 1997 (lub wyd. późniejsze)
  3. S. Stabryła - "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu", Wrocław 2002
  4. "Człowiek Grecji", red. Jean-Pierre Vernant, tłum. P. Bravo, Ł. Niesiołowski-Spanó, Warszawa 2000.
  5. "Człowiek Rzymu", red. A. Giardina, tłum. P. Bravo, Warszawa 2000 (albo wyd. wcześniejsze)

 2. Lektury dodatkowe i źródła (zmienne):
  Przekłady:
  1. "Liryka starożytnej Grecji" Archiloch, Safona, Ksenofanes z Kolofonu, Teognis, Pindar (wg. antologii Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Poznań 1996 lub wcześniejsze wydanie w serii Biblioteka Narodowa)
  2. Ajschylos, "Oresteja" albo "Prometeusz w okowach" (przekład: S. Srebrny)
  3. Sofokles - "Elektra" (przekład: K. Morawski albo R. Chodkowski)
  4. Eurypides - "Medea" albo "Elektra" albo "Bachantki" (przekład: J. Łanowski)
  5. Arystofanes - "Żaby" lub "Chmury" lub "Pokój" (przekład: J. Ławińska-Tyszkowska)
  6. Plutarch - "Żywoty sławnych mężów", 2 wybrane biografie spośród: Perykles; Demostenes; Aleksander Wielki; Cyceron; Cezar (przekład: M. Brożek)
  7. Plaut - "Żołnierz samochwał" (przekład: G. Przychocki lub E. Skwara)
  8. Liwiusz - "Ab urbe condita" (księga I)
  9. Horacy - "Ars poetica" albo "Carmina" (jedna księga do wyboru)
  10. Petroniusz - "Uczta Trymalchiona" (przekład: L. Staff)
  11. Apulejusz - "Metamorfozy albo: złoty osioł", księgi IV-V (przekład: E. Jędrkiewicz)
  12. Swetoniusz - "Żywoty Cezarów", 2 wybrane biografie (przekład: J. Niemirska-Pliszczyńska)
  Opracowania:
  1. M. Beard - "Pompeje. Życie rzymskiego miasta", tłum. N. Radomski, Poznań 2010
  2. J. Ciechanowicz - "Rzym. Ludzie i budowle", Warszawa 1987
  3. R. Flaceliére - "Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa", Warszawa 1985
  4. K. Kumaniecki - "Cyceron i jego współcześni", Warszawa 1989 (lub wyd. wcześniejsze)
  5. J. Łanowski - "Święte igrzyska olimpijskie", Poznań 2000 (lub wyd. wcześniejsze)
  6. Ph. Matyszak - "Rzym za pięć denarów dziennie", Warszawa 2009
  7. W. Mikołajczak - "Łacina w kulturze polskiej", Wrocław 1998 (lub wyd. późniejsze)
  8. E. Makowiecka - "Sztuka grecka", Warszawa 2007 albo "Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna", Warszawa 2010.
  9. J. de Romilly - "Tragedia grecka", tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.
  10. S. Stabryła - "Owidiusz. Świat poetycki", Wrocław 1989
  11. S. Stabryła - "Wergiliusz. Świat poetycki", Wrocław 1983 (lub wyd. późniejsze)
  12. A. Świderkówna - "Hellada Królów", Warszawa 2008 (lub wyd. wcześniejsze)
  13. A. Wójcik - "Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego", Wrocław 1986

Organizator Olimpiady

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Filologiczne z siedzibą we Wrocławiu (50-139), ul. Szewska 49.

Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com