Discenda est virtus. - Cnoty należy (można) się uczyć. (Seneca za Sokratesem) | Więcej
Rozmówki łacińsko-polskie
Czy łaciną można porozumiewać się na co dzień? Ależ tak! Na dowód prezentujemy rozmówki łacińsko-polskie. Masz ciekawą propozycję? Napisz do nas!

Podstawowe zwroty

Ita (est). - Tak (jest).
Certum est. Profecto. - Pewnie (że tak).
Haud dubium est. - Bez wątpienia.
Clara res est. - Jasne (że tak).
Recte. Vere. Revera. Verum est. - Prawda.
Fortasse. Forte. - Możliwe.
Ignoro. - Nie wiem.
Et ita, et non. - I tak, i nie.
Dependet. (a...) - To zależy. (od...)
Non. - Nie (jest).
Nihil. - Nic.
Minime. - Ani trochę.
Non est verum. - (To jest) Nieprawda.
Impossibile est. - Niemożliwe.
Hoc excludo. - Wykluczone.
Nullo modo. Nequaquam. - W żadnym razie.

Komunikacja

(Non) Intellego. - (Nie) Rozumiem.
Non te intellexi. - Nie zrozumiałem/am cię.
Nescio quid dicas. - Nie wiem, o co ci chodzi.
Quid hoc sibi vult? - Co to znaczy? (dosł. Co to sobie chce? - idiom)
Quid dicis? - Co mówisz?
Te audire non possum. - Nie słyszę cię.
Quid dixisti? - Co powiedziałeś?
Quid loqueris? - O czym mówisz?
Quid erat? - O co chodziło? (dosł. co to było)
Sodes itera. Itera quaeso. - Proszę, powtórz.
Dic iterum. - Powiedz jeszcze raz.
Sunt adhuc multa sed hae post. - To zdanie jest kompletnie źle napisane.

Powitanie i pożegnanie

Heus! - Hej! Cześć!
Salve! Salvete! - Witaj! Witajcie!
Ave! - Bądź pozdrowiony/a! (formalne)
Mellita, domi adsum! - Kochanie, jestem w domu!
Multo die! - Na razie! Do zobaczenia później!
Vale! Valete! - Żegnaj! Żegnajcie!
Cura ut valeas! - Bądź zdrów/a i żegnaj!
Bonum diem! Bonum vesperum! - Miłego dnia! Miłego wieczora!
Bonam noctem! Placidam noctem! - Dobrej nocy! Spokojnej nocy!
Molliter cubes! - Wypoczywaj spokojnie!
Bene dormias! - Śpij dobrze!
Optime tibi eveniant omnia! - Powodzenia! (dosł. niech spotka cię najlepsze)
Sit vis vobiscum! - Niech moc będzie z wami!

Zwroty grzecznościowe

Gratias ago. - Dziękuję.
Maximas gratias ago. - Wielkie dzięki.
Licet certe. - Nie ma za co. (dosł. tak należy)
Nihil est de re dicendum. - Nie ma o czym mówić.
Veniam peto. - Przepraszam.
Ignosce mihi. Ignoscite mihi. - Wybacz. Wybaczcie.
Ignoscas quaeso. - Proszę o wybaczenie.
Quaeso. Quaesumus. - Proszę. Prosimy.
Sodes... Sis... - Jeśli można/proszę...
Licet-ne...? - Czy można...?
Nihil te/vobis interpello? Non te/vobis impedio? - Nie przeszkadzam ci/wam?
Non-ne sum molestus/molesta? - Czy nie przeszkadzam? (m/f)
Nihil mihi officit/molestat. - Wcale mi (to) nie przeszkadza.

Przy stole

Ad mensam invito. - Zapraszam do stołu.
Bene sapiat. - Smacznego.
Salutem tibi/vobis propino! - Piję twoje/wasze zdrowie!
Prosit! - Zdrowie!/Najlepszego!
Ad fundum! - Do dna! (na zakończenie toastu)
Age/Agite ut domi suae! - Rozgość/Rozgośćcie się! (dosł. róbcie jak u siebie)
Te tamquam domi tuae sentias! - Czuj się jak u siebie w domu!
Sedeas/sedeatis quaeso! - Proszę, siadaj/siadajcie!
Conside! Considite! - Siadaj! Siadajcie!
Magna fame premor. - Jestem bardzo głodny (dosł. głód mnie ciśnie).
Quid vis/vultis? - Czego sobie życzysz/życzycie?
Fructibus magnopere delector. - Bardzo lubię owoce.
Placet-ne tibi/vobis? - Czy ci/wam smakuje?
Ut tibi/vobis placet? - Jak ci/wam smakuje?
Hic cibus optime sapit. - Ta potrawa smakuje wyśmienicie.
Cibus nimis amarus est. - Jedzenie jest trochę gorzkawe (za gorzkie).
Haec thea dulcior est. - Ta herbata jest za słodka.

Przedstawianie się

Quid tibi nomen est? - Jak masz na imię?
Mihi est nomen Aemilia. - Mam na imię Emilia.
Ubi habitas? - Gdzie mieszkasz?
Varsoviae habito. - Mieszkam w Warszawie.
Quot annos natus (nata) es? Qua aetate es? - Ile masz lat?
Duodeviginti annos natus (nata) sum. - Mam 18 lat.
Maior sum triginta annis. - Mam ponad 30 lat.
Loquerisne Latine? - Mówisz po łacinie?
Scisne linguam Latinam? - Znasz łacinę?
Haud multum scio. - Trochę znam.

Spotkanie towarzyskie

Imo corde te saluto. - Witam cię serdecznie.
Quomodo te habes? - Jak się masz? = Jak się czujesz?
Ut vales? - Jak się miewasz?
Nonne macescis? - Schudłeś/aś?
Minime senuisti! - Nic się nie postarzałeś/aś!
Id tibi praebet speciem lepidissimam! - Świetnie w tym wyglądasz!
Capillamentum? Haudquaquam conieci esse! - Peruka? Nigdy bym nie zgadł/a!
Quanti costat? - Ile to kosztuje?
Quae hora est? Quid horae est? - Która godzina?
Nona hora est. Nona est. - Jest dziewiąta.
Decem puncta nunc sunt post tertiam. - Jest dziesięć po trzeciej.
Ecce hora! Uxor mea me necabit! - Tak późno! Żona mnie zabije!
Quando venies? - Kiedy przyjdziesz?
Cras veniam. - Przyjdę jutro.

Polecenia i wykrzyknienia

Veni propius! - Podejdź bliżej!
Largiter ambula! - Idź żwawiej!
Festina! - Pospiesz się!
Sta! - Stój!
Silentium! - Cisza!/Uwaga!
Euge! Optime! - Świetnie! Znakomicie!
Quid ais! - Co ty wygadujesz!
Desine! - Przestań!
Quid tibi in mentem venit? - Co też ci przyszło do głowy?
Dolendum est (maxime)! - (Wielka) Szkoda!

Prowadzenie dyskusji

 • Pytanie o zdanie:
  Quid tu de re sentis? - Co o tym sądzisz?
  Quid opinaris/censes? - Jak uważasz? Jakie jest twoje zdanie?
  Et tu quid dicas? - A ty co (na to) powiesz?
  Certus/certa es? Constat-ne tibi? - Jesteś pewien/pewna?
  Quid sibi vult? - Co to znaczy?
  Quid dicere vis? - Co chcesz (przez to) powiedzieć?
  Idem de re sentis? - Zgadzasz się z tym?
  Potes-ne id demonstrare? - Możesz to udowodnić?
  Cur me vexas? - Czemu mnie denerwujesz?
  Rem potius serio tractemus! - Traktujmy to poważnie!
 • Zgadzanie się:
  Est ita, ut dicis. - Masz rację./Jest jak mówisz.
  Recte dicis. Bene ais. - Słusznie mówisz.
  Perfecte te intellego. - Rozumiem cię w zupełności.
  Non dissentio. - Nie myślę inaczej.
  Non dubito. - Nie wątpię.
  Absque/sine dubio. - Bez wątpienia.
  Idea optima est. - To dobry pomysł.
 • Gdzieś pomiędzy:
  Non sum contrarius/contraria. - Nie jestem (temu) przeciwny/a.
  Nihil contradico/repugno. - Nie przeczę.
  Circa. Circiter. - Blisko.
  Fere. Ferme. - Prawie.
  Non id respexisti, quod (ut)... - Nie wziąłeś/aś pod uwagę, że...
  Certus non sum. Non mihi constat. - Nie jestem pewien.
  Alia plane res est. - To zupełnie co innego.
 • Niezgadzanie się:
  Erras. - Jesteś w błędzie.
  Non est ut dicis. Non recte dicis. - Nie jest tak, jak mówisz. Nie masz racji.
  Non tecum sentio. - Nie zgadzam się z tobą.
  Ita non sentio/censeo. - Nie uważam tak.
  Id non dicerem. - Nie powiedział(a)bym tak.
  Ego non puto... - Nie sądzę...
  Aliter opinor. Alia mihi opinio/mens est. - Myślę co innego. Mam inne zdanie.
 • Wyrażanie własnej opinii:
  Ut mea fert opinio... - Moim zdaniem...
  Mea quidem sententia est... - W moim przekonaniu...
  Certissime mihi constat... - Jestem pewien/pewna, że...
  Expertus novi. - Wiem z doświadczenia.
  Nihil mea refert. Nihil ad me. - To mnie nie dotyczy.
  Finem iam faciam. - To ja już skończę.

Zwroty okazjonalne

Tibi/vobis (ex)opto... Tibi/vobis precor... - Życzę tobie/wam...
...Annum Novum faustum felicem fortunatum - ...szczęśliwego Nowego Roku
...in proximum annum laeta - ...pomyślności w nadchodzącym roku
...omnia bona - ...wszystkiego dobrego
...iucundum diem festum - ...wesołego święta
Gratulor tibi de natali tuo. - Winszuję z okazji twoich urodzin.
Accipe vota mea sincera. - Przyjmij moje szczere życzenia.
Accipe meam condolentiam. - Przyjmij moje współczucia.

Inne przydatne zwroty

Quid (mali) factum est? Quid accidit? - Coś złego się stało? Co się stało?
Nihil factum est. Minime, nihil mali. - Nic się nie stało. Ależ wcale nie, nic złego się nie stało.
Quid est hoc? - Co to jest?
Ignoro, quid hoc sit. Nie wiem, co to ma być (jest).
Quid vis? - Czego chcesz?
Dormire volo. - Chcę spać.
Cur hoc fecisti? - Czemu to zrobiłeś?
Quomodo hoc fecisti? - Jak to zrobiłeś? = Jak ci się to udało?
Ita erat quando hic adveni. - To tak było jak przyszedłem.
Canis meus id comedit. - Mój pies to zjadł.
Fac ut vivas. - Używaj życia.
Prehende uxorem meam, sis! - Proszę, weź moją żonę!
Spero nos familiares mansuros. - Mam nadzieję, że pozostaniemy przyjaciółmi.
Magister mundi sum! - Jestem panem wszechświata!
Heus, hic nos omnes in agmine sunt! - Hej, my tu stoimy w kolejce!
Sic faciunt omnes. - Wszyscy tak robią.
Belle est. In ordine est. - Jest dobrze. W porządku.
Ut (tibi/vobis) placet. Ut (tibi/vobis) libet. - Jak sobie życzysz/życzycie.
Ad omnem occasionem. In omnem eventum. - Na wszelki wypadek.

Wykorzystano:

Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.