Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius. - Sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym, niż powietrze. (Seneca) | Więcej
Rzeczownik odczasownikowy - Gerundium

Gerundium (rzeczownik odczasownikowy)

Gerundium jest rzeczownikiem odczasownikowym (odsłownym), który funkcjonuje również w języku polskim, np. audire - słuchanie. Wyraża czynność ogólną lub niezakończoną. Gerundium jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego (por. pol. słuchanie - r. nijaki) i nie posiada liczby mnogiej. Dopełnienie znajduje się w tym samym przypadku, którym rządzi czasownik, od którego pochodzi gerundium.

Gerundium tworzy się przez dodanie do tematu teraźniejszego czasownika przyrostka -(e)nd- oraz końcówek przypadków II deklinacji (spójka e występuje w III i IV koniugacji). W mianowniku równe jest bezokolicznikowi czasu teraźniejszego strony czynnej (dla verba deponentia - biernej). W bierniku występuje zawsze z przyimkiem ad, np. ad audiendum - do słuchania.

Przyp.I kon.II kon.III kon.IV kon.
Nom.amareviderelegereaudire
Gen.amandivivendilegendiaudiendi
Dat.amandovivendolegendoaudiendo
Acc.ad amandumad vivendumad legendumad audiendum
Abl.amandovivendolegendoaudiendo

Przykłady:

ars amandi (Gen.) - sztuka kochania
modus vivendi (Gen.) - sposób życia
vir dicendi (Gen.) peritus - mąż doświadczony w mówieniu
difficultas navigandi (Gen.) - trudność w żeglowaniu

Errare (Nom. = Inf.) humanum est. - Błądzenie jest rzeczą ludzką.
Ad bene vivendum (Acc.) breve tempus satis est longum. - Do dobrego życia czas krótki jest wystarczająco długi.
Lex est recta ratio in iubendo (Abl.) et vetando (Abl.). - Prawo jest słusznym środkiem nakazywania i zakazywania.
Unus homo nobis cunctando (Abl.) restituit rem. - Jeden człowiek przywrócił nam szczęście (dosł. rzecz) zwlekaniem.

Od gerundium pochodzi gerundivum (imiesłów bierny czasu przyszłego PFP, zwany także przymiotnikiem odczasownikowym).

Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com