Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

10. Zamiana Polidektesa w kamień

Postquam Perseus ad ínsulam návem appulit, sé ad locum contulit ubi máter ólim habitáverat, sed domum invénit vacuam et omnínó désertam. Trís diés per tótam ínsulam mátrem quaerébat; tandem quartó dié ad templum Diánae pervénit. Húc Danaé refúgerat, quod1 Polydectem timébat. Perseus ubi haec cógnóvit, írá mágná commótus est; ad régiam Polydectis sine morá contendit, et ubi eó2 vénit, statim in átrium3 inrúpit. Polydectés mágnó timóre adfectus est et fugere volébat. Dum tamen ille fugit, Perseus caput Medúsae mónstrávit; ille autem simul atque hóc vídit, in saxum versus est. [ pokaż tłumaczenie ]


1 quod. Spójnik, nie zaimek wskazujący.
2 eó. Przysłówek.
3 in átrium. Mimo że "inrupit" zdaje się zawierać przyimek, jest on nadal potrzebny przed rzeczownikiem.
Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com