Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jesteśmy niewolnikami prawa po to, aby być wolnymi. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

7. Ofiara z człowieka

Tum réx diem1 certam díxit et omnia2 parávit. Ubi ea diés vénit, Andromeda ad lítus déducta est, et in cónspectú omnium ad rúpem adligáta est. Omnés fátum éius déplórábant, nec lacrimás tenébant. At subitó, dum mónstrum exspectant, Perseus accurrit; et ubi lacrimás vídit, causam dolóris quaerit3. Illí rem tótam expónunt et puellam démónstrant. Dum haec geruntur, fremitus terribilis audítur; simul mónstrum horribilí4 specié procul cónspicitur. Éius cónspectus timórem máximum omnibus iniécit5. Mónstrum mágná celeritáte ad lítus contendit, iamque ad locum appropinquábat ubi puella stábat. [ pokaż tłumaczenie ]


1 diem. "Diés" jest zwykle rodzaju męskiego, lecz kiedy mowa o konkretnym dniu, jest często rodzaju żeńskiego.
2 omnia. Dosłownie: "wszystkie [rzeczy]". Ponownie przymiotnik w roli rzeczownika.
3 Często zamiast czasu przeszłego dokonanego używa się czasu teraźniejszego, aby bardziej malowniczo oddać akcję (teraźniejszość historyczna).
4 horribilí. Umieszczenie przymiotnika przed określanym rzeczownikiem dodatkowo go akcentuje.
5 iniécit. Dosłownie: "wrzucił we wszystkich". "Omnibus" jest dativusem dopełnienia bliższego.
Sentencje
Ponad 2,000 sentencji, w tym skróty, zwroty prawnicze i cytaty biblijne.
Słownik
Szukanie w łacińskich terminach i polskich definicjach, 13,000+ haseł.
Odmiana
Automatyczna koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika.
Forum Latinum
Kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc lub szukasz znajomych.
© 2001-2020 K. Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Kontakt: latinaomnibus@gmail.com