Domi suae quisque rex. - (Każdy dla siebie) w swoim domu królem. | Więcej