Esto quod esse videris. - Bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz). | Więcej