Age quod agis. - Czyń co czynisz; uważaj, co robisz. | Więcej