Bos lassus fortius figit pedem. - Zmęczony wół szybciej pracuje. | Więcej