Legum ministri sunt magistratus. - Urzędnicy są sługami prawa. | Więcej