De fumo in flammam. - Z dymu w ogień (odp. z deszczu pod rynnę). | Więcej