Abyssus abyssum invocat. - Piekło wzywa na pomoc piekła. | Więcej