Liberae sunt nostrae cogitationes. - Nasze myśli są wolne. (Cicero) | Więcej