Comedamus et bibamus, cras enim moriemur. - Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. | Więcej
Tryby - Modi

W łacinie wyróżnia się trzy tryby czasownika:

 1. Oznajmujący (Indicativus) - oznajmia o danej czynności
 2. Rozkazujący (Imperativus) - wyraża nakaz wykonania danej czynności
 3. Warunkowy (Coniunctivus/Subiunctivus) - wyraża czynność jako możliwość lub stosunek emocjonalny (np. wątpliwość, pragnienie). Zwykle pojawia się w zdaniach podrzędnych, w zdaniach głównych wyraża prośbę, naleganie lub zaproszenie
Informacje dotyczące czasownika sum, esse, fui - być można znaleźć tutaj.

Tryb oznajmujący (Indicativus)

Tryb oznajmujący (Indicativus, od indicere - oznajmiać) oznajmia fakt (lub rzecz uważaną za fakt). Tryb oznajmujący łączy się ze stroną czynną i bierną.

Tryb oznajmujący, strona czynna:

 1. Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej - Indicativus praesentis activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.am-o
  kocham
  vidĕ-o
  widzę
  leg-o
  czytam
  audĭ-o
  słyszę
  2.ama-s
  kochasz
  vide-s
  widzisz
  leg-i-s
  czytasz
  audi-s
  słyszysz
  3.ama-t
  kocha
  vide-t
  widzi
  leg-i-t
  czyta
  audi-t
  słyszy
  Plur.1.amā-mus
  kochamy
  vidē-mus
  widzimy
  leg-ĭ-mus
  czytamy
  audī-mus
  słyszymy
  2.amā-tis
  kochacie
  vidē-tis
  widzicie
  leg-ĭ-tis
  czytacie
  audī-tis
  słyszycie
  3.ama-nt
  kochają
  vide-nt
  widzą
  leg-u-nt
  czytają
  audĭ-u-nt
  słyszą

 2. Tryb oznajmujący czasu przeszłego niedokonanego strony czynnej - Indicativus imperfecti activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.amā-ba-m
  kochałem
  vidē-ba-m
  widziałem
  leg-ē-ba-m
  czytałem
  audi-ē-ba-m
  słyszałem
  2.amā-ba-s
  kochałeś
  vidē-ba-s
  widziałeś
  leg-ē-ba-s
  czytałeś
  audi-ē-ba-s
  słuchałeś
  3.amā-ba-t
  kochał
  vidē-ba-t
  widział
  leg-ē-ba-t
  czytał
  audi-ē-ba-t
  słuchał
  Plur.1.ama-bā-mus
  kochaliśmy
  vide-bā-mus
  widzieliśmy
  leg-e-bā-mus
  czytaliśmy
  audi-e-bā-mus
  słuchaliśmy
  2.ama-bā-tis
  kochaliście
  vide-bā-tis
  widzieliście
  leg-e-bā-tis
  czytaliście
  audi-e-bā-tis
  słuchaliście
  3.amā-ba-nt
  kochali
  vidē-ba-nt
  widzieli
  leg-ē-ba-nt
  czytali
  audi-ē-ba-nt
  słuchali

 3. Tryb oznajmujący czasu przyszłego I strony czynnej - Indicativus futuri I (primi) activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.amā-b-o
  pokocham
  vidē-b-o
  zobaczę
  leg-a-m
  przeczytam
  audĭ-a-m
  usłyszę
  2.amā-b-i-s
  pokochasz
  vidē-b-i-s
  zobaczysz
  leg-e-s
  przeczytasz
  audĭ-e-s
  usłyszysz
  3.amā-b-i-t
  pokocha
  vidē-b-i-t
  zobaczy
  leg-e-t
  przeczyta
  audĭ-e-t
  usłyszy
  Plur.1.ama-b-ĭ-mus
  pokochamy
  vide-b-ĭ-mus
  zobaczymy
  leg-ē-mus
  przeczytamy
  audi-ē-mus
  usłyszymy
  2.ama-b-ĭ-tis
  pokochacie
  vide-b-ĭ-tis
  zobaczycie
  leg-ē-tis
  przeczytacie
  audi-ē-tis
  usłyszycie
  3.amā-b-u-nt
  pokochają
  vidē-b-u-nt
  zobaczą
  leg-e-nt
  przeczytają
  audĭ-e-nt
  usłyszą

  W łacinie nie ma rozróżnienia na czas przyszły dokonany i niedokonany, zatem: amabis - pokochasz lub będziesz kochał, audiam - usłyszę lub będę słuchać, itd.

 4. Tryb oznajmujący czasu przeszłego dokonanego strony czynnej - Indicativus perfecti activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.amav-i
  pokochałem
  vid-i
  zobaczyłem
  leg-i
  przeczytałem
  audiv-i
  usłyszałem
  2.amav-isti
  pokochałeś
  vid-isti
  zobaczyłeś
  leg-isti
  przeczytałeś
  audiv-isti
  usłyszałeś
  3.amav-it
  pokochał
  vid-it
  zobaczył
  leg-it
  przeczytał
  audiv-it
  usłyszał
  Plur.1.amav-ĭmus
  pokochaliśmy
  vid-ĭmus
  zobaczyliśmy
  leg-ĭmus
  przeczytaliśmy
  audiv-ĭmus
  usłyszeliśmy
  2.amav-istis
  pokochaliście
  vid-istis
  zobaczyliście
  leg-istis
  przeczytaliście
  audiv-istis
  usłyszeliście
  3.amav-ērunt
  pokochali
  vid-ērunt
  zobaczyli
  leg-ērunt
  przeczytali
  audiv-ērunt
  usłyszeli
Z tematu perfecti czasownika (znajdowanego w drugiej formie podstawowej po odcięciu końcówki -i) tworzy się trzy czasy w stronie czynnej: przeszły dokonany (perfectum), zaprzeszły (plusquamperfectum) oraz przyszły II (futurum II - futurum secundum). Czasy te tworzy się w jednakowy sposób dla czasowników wszystkich koniugacji, dodając do tematu perfecti odpowiednie zakończenia:

 1. Tryb oznajmujący czasu przeszłego dokonanego strony czynnej - Indicativus perfecti activi:
  końcówki: -i,- isti, -it, -ĭmus, -istis, -ērunt
  wyraża czynność przeszłą dokonaną
  Veni, vidi, vici. - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.

 2. Tryb oznajmujący czasu zaprzeszłego strony czynnej - Indicativus plusquamperfecti activi:
  końcówki: -ĕram, -ĕras, -ĕrat, erāmus, -erātis, -ĕrant
  wyraża czynność przeszłą, poprzedzającą inną czynność przeszłą
  Dixi, quod audiveram. - Powiedziałem, co (wcześniej) usłyszałem.

 3. Tryb oznajmujący czasu przyszłego II strony czynnej - Indicativus futuri II activi:
  końcówki: -ĕro, -ĕris, -ĕrit, -erĭmus, -erĭtis, -ĕrint
  wyraża czynność przyszłą, poprzedzającą inną czynność przyszłą
  Ut audiveris, ita te audient. - Jak wysłuchasz, tak ciebie będą słuchać.
Tryb oznajmujący, strona bierna:
 1. Tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony biernej - Indicativus praesentis passivi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.salut-or
  jestem pozdrawiany
  vidĕ-or
  jestem widziany
  duc-or
  jestem prowadzony
  audĭ-or
  jestem słuchany
  2.salutā-ris
  jesteś pozdrawiany
  vidē-ris
  jesteś widziany
  duc-ĕ-ris
  jesteś prowadzony
  audī-ris
  jesteś słuchany
  3.salutā-tur
  jest pozdrawiany
  vidē-tur
  jest widziany
  duc-ĭ-tur
  jest prowadzony
  audī-tur
  jest słuchany
  Plur.1.salutā-mur
  jesteśmy pozdrawiani
  vidē-mur
  jesteśmy widziani
  duc-ĭ-mur
  jesteśmy prowadzeni
  audī-mur
  jesteśmy słuchani
  2.saluta-mĭni
  jesteście pozdrawiani
  vide-mĭni
  jesteście widziani
  duc-i-mĭni
  jesteście prowadzeni
  audi-mĭni
  jesteście słuchani
  3.saluta-ntur
  są pozdrawiani
  vide-ntur
  są widziani
  duc-u-ntur
  są prowadzeni
  audi-u-ntur
  są słuchani

 2. Tryb oznajmujący czasu przeszłego niedokonanego strony biernej - Indicativus imperfecti passivi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.salutā-ba-r
  byłem pozdrawiany
  vide-ba-r
  byłem widziany
  duc-ē-ba-r
  byłem prowadzony
  audi-ē-ba-r
  byłem słuchany
  2.saluta-bā-ris
  byłeś pozdrawiany
  vide-bā-ris
  byłeś widziany
  duc-e-bā-ris
  byłeś prowadzony
  audi-e-bā-ris
  byłeś słuchany
  3.saluta-bā-tur
  był pozdrawiany
  vide-bā-tur
  był widziany
  duc-e-bā-tur
  był prowadzony
  audi-e-bā-tur
  był słuchany
  Plur.1.saluta-bā-mur
  byliśmy pozdrawiani
  vide-bā-mur
  byliśmy widziani
  duc-e-bā-mur
  byliśmy prowadzeni
  audi-e-bā-mur
  byliśmy słuchani
  2.saluta-ba-mĭni
  byliście pozdrawiani
  vide-ba-mĭni
  byliście widziani
  duc-e-ba-mĭni
  byliście prowadzeni
  audi-e-ba-mĭni
  byliście słuchani
  3.saluta-ba-ntur
  byli pozdrawiani
  vide-ba-ntur
  byli widziani
  duc-e-ba-ntur
  byli prowadzeni
  audi-e-ba-ntur
  byli słuchani

 3. Tryb oznajmujący czasu przyszłego I strony biernej - Indicativus futuri I passivi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.salutā-b-or
  będę pozdrowiony
  vidē-b-or
  będę widziany
  duc-a-r
  będę prowadzony
  audĭ-a-r
  będę słuchany
  2.saluta-b-ĕ-ris
  będziesz pozdrowiony
  vide-b-ĕ-ris
  będziesz widziany
  duc-ē-ris
  będziesz prowadzony
  audi-ē-ris
  będziesz słuchany
  3.saluta-b-ĭ-tur
  będzie pozdrowiony
  vide-b-ĭ-tur
  będzie widziany
  duc-ē-tur
  będzie prowadzony
  audi-ē-tur
  będzie słuchany
  Plur.1.saluta-b-ĭ-mur
  będziemy pozdrowieni
  vide-b-ĭ-mur
  będziemy widziani
  duc-ē-mur
  będziemy prowadzeni
  audi-ē-mur
  będziemy słuchani
  2.saluta-b-i-mĭni
  będziecie pozdrowieni
  vide-b-i-mĭni
  będziecie widziani
  duc-e-mĭni
  będziecie prowadzeni
  audi-e-mĭni
  będziecie słuchani
  3.saluta-b-u-ntur
  będą pozdrowieni
  vide-b-u-ntur
  będą widziani
  duc-e-ntur
  będą prowadzeni
  audi-e-ntur
  będą słuchani

Czasy perfectum, plusquamperfectum i futurum II strony biernej są formami złożonymi. Tworzy się je jednakowo dla czasowników wszystkich koniugacji przez złożenie nieodmiennego participium perfecti passivi (PPP) oraz odpowiednio odmienionego czasownika posiłkowego sum, esse, fui - być.

 1. Tryb oznajmujący czasu przeszłego dokonanego strony biernej - Indicativus perfecti passivi

  Os.SingularisPluralis
  1.amatus, -a, -um sumamati, -ae, -a sumus
  2.amatus, -a, -um esamati, -ae, -a estis
  3.amatus, -a, -um estamati, -ae, -a sunt

 2. Tryb oznajmujący czasu zaprzeszłego strony biernej - Indicativus plusquamperfecti passivi

  Os.SingularisPluralis
  1.amatus, -a, -um eramamati, -ae, -a eramus
  2.amatus, -a, -um erasamati, -ae, -a eratis
  3.amatus, -a, -um eratamati, -ae, -a erant

 3. Tryb oznajmujący czasu przyszłego II strony biernej - Indicativus futuri II passivi

  Os.SingularisPluralis
  1.amatus, -a, -um eroamati, -ae, -a erimus
  2.amatus, -a, -um erisamati, -ae, -a eritis
  3.amatus, -a, -um eritamati, -ae, -a erunt

Tryb rozkazujący (Imperativus)

Tryb rozkazujący (Imperativus, od imperare - rozkazywać) stanowi formę rozkazu, polecenia lub prośby. Inaczej, niż w języku polskim, w łacinie tryb rozkazujący może występować w czasie teraźniejszym oraz przyszłym, w stronie czynnej i biernej. Ponadto w łacinie nie ma form trybu rozkazującego dla 1 os. - aby np. powiedzieć "Chodźmy!" należy użyć trybu warunkowego.

Tryb rozkazujący czasu teraźniejszego

 1. Tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej - Imperativus praesentis activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.2.ama!
  kochaj!
  vide!
  zobacz!
  leg-e!
  czytaj!
  audi!
  słuchaj!
  Plur.2.amā-te!
  kochajcie!
  vidē-te!
  zobaczcie!
  leg-ĭ-te!
  czytajcie!
  audī-te!
  słuchajcie!

  Formy trybu rozkazującego czasu teraźniejszego strony czynnej tworzy się na dwa sposoby:

  • kiedy czasownik skierowany jest do jednej osoby, tryb rozkazujący równy jest tematowi teraźniejszemu (bezokolicznik bez -re):
   amare
   kochać
   Ama!
   Kochaj!
   videre
   widzieć
   Vide!
   Patrz!

  • kiedy czasownik skierowany jest do kilku osób, tryb rozkazujący równy jest tematowi teraźniejszemu + -te (jeśli czasownik należy do III koniugacji, samogłoska przed tematem zmienia się na ĭ):
   audire
   słyszeć
   Audīte!
   Słuchajcie!
   videre
   widzieć
   Vidēte!
   Patrzcie!
   relinguere
   zostawiać
   Relinquĭte!
   Zostawcie!
   capere
   chwytać
   Capĭte!
   Chwytajcie!

  Wyjątki:
  Bezok.Sing.Plur.
  ducere
  prowadzić
  Duc!
  Prowadź!
  Ducite!
  Prowadźcie!
  dicere
  mówić
  Dic!
  Mów!
  Dicite!
  Mówcie!
  facere
  czynić
  Fac!
  Czyń!
  Facite!
  Czyńcie!
  ferre
  nieść
  Fer!
  Nieś!
  Ferte!
  Nieście!

 2. Tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony biernej - Imperativus praesentis passivi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.2.salutā-re!
  bądź pozdrowiony!
  vidē-re!
  bądź widziany!
  duc-ĕ-re!
  bądź prowadzony!
  audī-re!
  bądź słuchany!
  Plur.2.saluta-mĭni!
  bądźcie pozdrowieni!
  vide-mĭni!
  bądźcie widziani!
  duc-i-mĭni!
  bądźcie prowadzeni!
  audi-mĭni!
  bądźcie słuchani!

Tryb rozkazujący czasu przyszłego

Tryb rozkazujący czasu przyszłego również wyraża polecenie, jednak stosuje się go głównie w dwóch przypadkach: kiedy rozkaz ma zostać wypełniony w przyszłości, lub kiedy wyraża prawo, ogólne zalecenie, formalną instrukcję itp.

 1. Tryb rozkazujący czasu przyszłego strony czynnej - Imperativus futuri activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.esse
  Sing.2.amā-to
  kochaj
  vidē-to
  zobacz
  leg-ĭ-to
  czytaj
  audī-to
  słuchaj
  es-to
  bądź
  3.amā-to
  niech kocha
  vidē-to
  niech zobaczy
  leg-ĭ-to
  niech czyta
  audī-to
  niech słucha
  es-to
  niech będzie
  Plur.2.ama-tōte
  kochajcie
  vide-tōte
  zobaczcie
  leg-i-tōte
  czytajcie
  audi-tōte
  słuchajcie
  es-tōte
  bądźcie
  3.ama-nto
  niech kochają
  vide-nto
  niech zobaczą
  leg-u-nto
  niech czytają
  audi-u-nto
  niech słuchają
  sunto
  niech będą

 2. Tryb rozkazujący czasu przyszłego strony biernej - Imperativus futuri passivi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.2.amā-tor
  bądź kochany
  vidē-tor
  bądź widziany
  leg-ĭ-tor
  bądź czytany
  audī-tor
  bądź słuchany
  3.amā-tor
  niech będzie kochany
  vidē-tor
  niech będzie widziany
  leg-ĭ-tor
  niech będzie czytany
  audī-tor
  niech będzie słuchany
  Plur.3.ama-ntor
  niech będą kochani
  vide-ntor
  niech będą widzeni
  leg-u-ntor
  niech będą czytani
  audi-u-ntor
  niech będą słuchani

Zaprzeczenie trybu rozkazującego (zakaz)

Przeczący tryb rozkazujący wyrażający zakaz, np. "Nie idź!", tworzy się wstawiając przed bezokolicznik czasu teraźniejszego czasownik nolle, nolui (nie chcieć) w trybie rozkazującym:

InfinitivusSing.Plur.
ire
iść
Noli ire!
Nie idź!
Nolite ire!
Nie idźcie!
sedere
siedzieć
Noli sedere!
Nie siadaj!
Nolite sedere!
Nie siadajcie!
expectare
czekać
Noli me expectare!
Nie czekaj na mnie!
Nolite expectare!
Nie czekajcie na mnie!


Tryb warunkowy (łączący, przypuszczający) (Coniunctivus/Subiunctivus)

Obok trybu oznajmującego, tryb warunkowy jest najważniejszym trybem w łacinie. W przeciwieństwie do trybu oznajmującego, który opisuje fakty, tryb warunkowy służy do wyrażania woli, pragnienia, nadziei, celu lub możliwości:

 1. Fortis est. - Jest odważny.
  Fortis sit. - Oby był odważny. (pragnienie)

 2. Statim proficiscimur. - Wyruszamy od razu.
  Statim proficiscamur. - Wyruszmy od razu. (wola)

 3. Cotidie eum audis. - Słyszysz go każdego dnia.
  Cotidie eum audias. - Możesz go słyszeć każdego dnia. (możliwość)

 4. Mansit dum navis pervenit. - Pozostał, aż statek przybył.
  Expectavit dum navis perveniret. - Poczekał, aż statek przybędzie. (oczekiwanie)

 5. Caesar mittit homines qui pontem reperiunt. - Cezar śle ludzi, którzy znajdują most.
  Caesar homines mittit qui pontem reperiant. - Cezar śle ludzi, którzy mają znaleźć most. (cel)

Tryb warunkowy łączy się z takimi samymi czasami, jak tryb oznajmujący, a ponadto każdy z nich może mieć znaczenie czasu przyszłego. Ten sam czasownik w trybie warunkowym można zatem różnie tłumaczyć, w zależności od użytej konstrukcji. W tłumaczeniu tego trybu na język polski często pojawiają się czasowniki "musieć", "móc", "powinien" lub partykuły "niech" oraz "-by".

Jak wskazują powyższe przykłady, tryb warunkowy może występować zarówno w zdaniach głównych, jak i podrzędnych, jednak częściej pojawia się w tych drugich. W zdaniach głównych tryb przypuszczający spełnia kilka funkcji, a na język polski tłumaczy się go przez tryb warunkowy lub rozkazujący:

Eamus. - Chodźmy. (wola)
Nunc cenemus. - Teraz jedzmy. (wola)
requiescat in pace (R.I.P.) - niech spoczywa w spokoju (wola)
habeas corpus - miej ciało (początek nakazu aresztowania) (wola)
Veniant! - Niech przyjdą! (życzenie realne)
Utinam ne natus essem! - Żebym się nie urodził! (życzenie nierealne)
Aliquis dicat... - Ktoś mógłby powiedzieć... (możliwość)
Quid faciam? - Co powinienem zrobić? (wątpliwość)
Quid facerem? - Co miałem zrobić? (= Co powinienem był zrobić?) (wątpliwość)
Sit hoc verum... - Niech będzie prawdą... (przyzwolenie)

Zaprzeczenie wprowadza się przez słowo ne - nie:

Ne diu maneamus. - Nie zostawajmy długo.
Ne istem ducem sequamur. - Nie słuchajmy tego dowódcy.
Ne dicas! (= Noli dicere!) - Nie mów! (por. tryb rozkazujący)

W zdaniach podrzędnych tryb przypuszczający wskazuje na zależność zdania podrzędnego od nadrzędnego, a także kolejności obu czynności (jednoczesność, uprzedniość, następczość).

 1. Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego (Coniunctivus praesentis) tworzy się w następujący sposób:
  • I koniugacja: temat teraźniejszy (bez -a) + e + końcówki strony czynnej lub biernej
  • II, III, IV koniugacja: temat teraźniejszy + a + końcówki strony czynnej lub biernej
  Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego strony czynnej - Coniunctivus praesentis activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.ame-mvidĕ-a-mleg-a-maudĭ-a-m
  2.ame-svidĕ-a-sleg-a-saudĭ-a-s
  3.ame-tvidĕ-a-tleg-a-taudĭ-a-t
  Plur.1.amē-musvide-ā-musleg-ā-musaudi-ā-mus
  2.amē-tisvide-ā-tisleg-ā-tisaudi-ā-tis
  3.ame-ntvidĕ-a-ntleg-a-ntaudĭ-a-nt

 2. Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego strony biernej - Coniunctivus praesentis passivi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.ame-rvidĕ-a-rleg-a-raudĭ-a-r
  2.amē-risvide-ā-risleg-ā-risaudi-ā-ris
  3.amē-turvide-ā-turleg-ā-turaudi-ā-tur
  Plur.1.amē-murvide-ā-murleg-ā-muraudi-ā-mur
  2.ame-mĭnivide-a-mĭnileg-a-mĭniaudi-a-mĭni
  3.ame-nturvide-a-nturleg-a-nturaudi-a-ntur

 3. Tryb przypuszczający czasu przeszłego niedokonanego (Coniunctivus imperfecti) tworzy się we wszystkich koniugacjach przez dodanie do bezokolicznika czasu teraźniejszego strony czynnej (infinitivus praesentis activi) końcowek strony czynnej lub biernej.

  Tryb przypuszczający czasu przeszłego niedokonanego strony czynnej - Coniunctivus imperfecti activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.amāre-mvidēre-mlegĕre-maudīre-m
  2.amāre-svidēre-slegĕre-saudīre-s
  3.amāre-tvidēre-tlegĕre-taudīre-t
  Plur.1.amāre-musviderē-muslegerē-musaudirē-mus
  2.amarē-tisviderē-tislegerē-tisaudirē-tis
  3.amarē-ntvidēre-ntlegĕre-ntaudīre-nt

 4. Tryb przypuszczający czasu przeszłego niedokonanego strony biernej - Coniunctivus imperfecti passivi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.amāre-rvidēre-rlegĕre-raudīre-r
  2.amarē-risviderē-rislegerē-risaudirē-ris
  3.amarē-turviderē-turlegerē-turaudirē-tur
  Plur.1.amarē-murviderē-murlegerē-muraudirē-mur
  2.amare-mĭnividere-mĭnilegere-mĭniaudire-mĭni
  3.amare-nturvidere-nturlegere-nturaudire-ntur

 5. Tryb przypuszczający czasu przeszłego dokonanego strony czynnej (Coniunctivus perfecti activi) tworzy się we wszystkich koniugacjach przez dodanie do tematu perfecti końcówek: -erim, -eris, -erit, -erimus, -eritis, -erint.

  Tryb przypuszczający czasu przeszłego dokonanego strony czynnej - Coniunctivus perfecti activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.amav-ĕrimvid-ĕrimleg-ĕrimaudiv-ĕrim
  2.amav-ĕrisvid-ĕrisleg-ĕrisaudiv-ĕris
  3.amav-ĕritvid-ĕritleg-ĕritaudiv-ĕrit
  Plur.1.amav-erĭmusvid-erĭmusleg-erĭmusaudiv-erĭmus
  2.amav-erĭtisvid-erĭtisleg-erĭtisaudiv-erĭtis
  3.amav-ĕrintvid-ĕrintleg-ĕrintaudiv-ĕrint

 6. Tryb przypuszczający czasu przeszłego dokonanego strony biernej (Coniunctivus perfecti passivi) składa się z participium perfecti passivi (PPP) oraz słowa posiłkowego sum w trybie przypuszczającym czasu teraźniejszego.

  Tryb przypuszczający czasu przeszłego dokonanego strony biernej - Coniunctivus perfecti passivi

  Os.SingularisPluralis
  1.amatus, -a, -um simamati, -ae, -a simus
  2.amatus, -a, -um sisamati, -ae, -a sitis
  3.amatus, -a, -um sitamati, -ae, -a sint

 7. Tryb przypuszczający czasu zaprzeszłego strony czynnej (Coniunctivus plusquamperfecti activi) tworzy się we wszystkich koniugacjach przez dodanie do bezokolicznika czasu przeszłego dokonanego strony czynnej (IPA) końcówek osobowych.

  Tryb przypuszczający czasu zaprzeszłego strony czynnej - Coniunctivus plusquamperfecti activi

   Os.I kon.II kon.III kon.IV kon.
  Sing.1.amavisse-mvidisse-mlegisse-maudivisse-m
  2.amavisse-svidisse-slegisse-saudivisse-s
  3.amavisse-tvidisse-tlegisse-taudivisse-t
  Plur.1.amavissē-musvidissē-muslegissē-musaudivissē-mus
  2.amavissē-tisvidissē-tislegissē-tisaudivissē-tis
  3.amavisse-ntvidisse-ntlegisse-ntaudivisse-nt

 8. Tryb przypuszczający czasu zaprzeszłego strony biernej (Coniunctivus plusquamperfecti passivi) składa się z participium perfecti passivi (PPP) oraz słowa posiłkowego sum w trybie przypuszczającym czasu przeszłego niedokonanego.

  Tryb przypuszczający czasu zaprzeszłego strony biernej - Coniunctivus plusquamperfecti passivi

  Os.SingularisPluralis
  1.amatus, -a, -um essemamati, -ae, -a essēmus
  2.amatus, -a, -um essesamati, -ae, -a essētis
  3.amatus, -a, -um essetamati, -ae, -a essent