Comedamus et bibamus, cras enim moriemur. - Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. | Więcej
Olimpiada z języka łacińskiego

Olimpiada kierowana jest do zainteresowanych uczniów szkół średnich (nawet, jeśli w szkole nie ma łaciny). Należy wykazać się umiejętnością tłumaczenia tekstu łacińskiego, znajomością gramatyki oraz zadanej lektury. [ Regulamin olimpiady (akt. 2020) ]

Jak wygląda olimpiada

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Pięciu laureatów uczestniczy w międzynarodowym konkursie łaciny cyceriańskiej Certamen Ciceronianum Arpinas w Arpino we Włoszech, rodzinnym mieście Marka Cycerona.

W części ustnej uczestnik odpowiada na pięć pytań na temat kultury antycznej - 3 pytania na podstawie lektury obowiązkowej i 2 pytania na podstawie lektury dodatkowej. Za każde pytanie można uzyskać maks. 5 punktów.

Podczas każdego etapu można posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim w wersji papierowej na potrzeby tłumaczenia tekstu, ale nie dopuszcza się słowników zawierających zarys gramatyki łacińskiej.

 1. Etap szkolny. Trwa 90 minut. Polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego.
 2. Etap okręgowy. Składa się z dwóch części:
  • część pisemna - trwa 240 minut i polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego oraz rozwiązaniu testu gramatycznego.
  • część ustna - (po osiągnięciu progu w części pisemnej) odpowiedź na pięć pytań na podstawie lektury.
 3. Etap centralny. Kwalifikuje się do niego 40 osób o najlepszych wynikach w etapie okręgowym. Składa się z dwóch części:
  • część pisemna - trwa 240 minut i polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego (zwykle fragmentu z Cycerona).
  • część ustna - (po osiągnięciu progu w części pisemnej) odpowiedź na pięć pytań na podstawie lektury.

Co daje olimpiada

Przede wszystkim - satysfakcję! Za zajęcie jednego z pierwszych dziesięciu miejsc w etapie okręgowym przyznawane są nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymują także laureaci i finaliści, są oni dodatkowo zwolnieni z matury z łaciny z maksymalną liczbą punktów. Finalistami są uczestnicy, którzy osiągną progową liczbę punktów określoną przez organizatora (nie mniej̨ niż 35% maksymalnej liczby punktów). Laureatami są uczestnicy, którzy zajmą 10 pierwszych miejsc w etapie centralnym.

O warunkach przyjęcia na studia decydują uczelnie - najczęściej laureaci są przyjmowani bez egzaminów na filologię (klasyczną, romańską, polską), informację naukowo-techniczną i bibliotekoznawstwo oraz teologię. Część uczelni nie przeprowadza własnych egzaminów, biorąc pod uwagę wyniki matury.

Dla pięciu najlepszych atrakcją będzie na pewno wyjazd do Włoch na konkurs międzynarodowy. Koszty wyjazdu, zakwaterowania i udziału w tym konkursie w całości pokrywa organizator olimpiady.

Jak się przygotować

Przejrzyj materiały z ubiegłych lat (jeśli dysponujesz innymi tekstami z olimpiad, prześlij je do nas):

... lub od razu pobierz komplet materiałów.

Podyskutuj na Forum Latinum z innymi olimpijczykami.

Przejrzyj listę lektur i wybierz teksty dodatkowe (jeden przekład i jedno opracowanie do II etapu oraz dwa przekłady i trzy opracowania do III etapu, przy czym w III etapie muszą być inne niż w II etapie).

Organizator

Organizatorem olimpiady jest Polskie Towarzystwo Filologiczne z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komuny Paryskiej 21. Strona internetowa: http://olimpjezlac.wordpress.com