Grammatici certant et adhuc sub iudice lis est. - Uczeni się spierają i sprawa jest wciąż nierozstrzygnięta. (Horatius) | Więcej
Odmiana

Wpisz łaciński czasownik lub rzeczownik, aby zobaczyć odmianę.


Czasownik:
Czas:
Strona: czynna
bierna

Rzeczownik: