Abyssus abyssum invocat. - Piekło wzywa na pomoc piekła. | Więcej
Odmiana

Wpisz łaciński czasownik lub rzeczownik, aby zobaczyć odmianę.


Czasownik:
Czas:
Strona: czynna
bierna

Rzeczownik: