Cui prodest scelus is fecit. - Mordercą jest ten kto zyskuje na morderstwie. (Seneca) | Więcej
Odmiana

Wpisz łaciński czasownik lub rzeczownik, aby zobaczyć odmianę.


Czasownik:
Czas:
Strona: czynna
bierna

Rzeczownik: