Cave canem, te necet lingendo. - Strzeż się psa, może zalizać cię na śmierć. | Więcej
Odmiana

Wpisz łaciński czasownik lub rzeczownik, aby zobaczyć odmianę.


Czasownik:
Czas:
Strona: czynna
bierna

Rzeczownik: