Ad rastros seriores redit. - Trzeba się zająć serio robotą. (Terentius) | Więcej
Odmiana

Wpisz łaciński czasownik lub rzeczownik, aby zobaczyć odmianę.


Czasownik:
Czas:
Strona: czynna
bierna

Rzeczownik: