Gaudia principium nostri sunt saepe doloris. - Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. | Więcej
Odmiana

Wpisz łaciński czasownik lub rzeczownik, aby zobaczyć odmianę.


Czasownik:
Czas:
Strona: czynna
bierna

Rzeczownik: