Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

10. Pierwsza praca: zabicie Lwa Nemejskiego

Prímum ab Eurystheó iússus est Herculés leónem occídere quí illó tempore vallem Nemeaeam reddébat ínféstam. In silvás igitur in quibus leó habitábat statim sé contulit. Mox feram vídit, et arcum, quem sécum2 attulerat, intendit; éius tamen pellem, quae dénsissima erat, tráicere nón potuit. Tum clává mágná quam semper gerébat leónem percussit, frústrá tamen; neque enim hóc modó eum occídere potuit. Tum démum collum mónstrí bracchiís suís complexus est et faucís éius omnibus víribus compressit. Hóc modó leó breví tempore exanimátus est; núlla enim respírandí3 facultás eí dabátur. Tum Herculés cadáver ad oppidum in umerís rettulit; et pellem, quam détráxerat, posteá pró veste gerébat. Omnés autem quí eam regiónem incolébant, ubi fámam dé morte leónis accépérunt, vehementer gaudébant et Herculem mágnó honóre habébant. [ pokaż tłumaczenie ]


1 Prímum. Głównie w wyliczaniu ("po pierwsze"), podczas gdy "prímó" w zestawieniach z czynnością późniejszą ("najpierw").
2 sécum. Przyimek "cum" łączy się z zaimkiem osobowym i zwrotnym, zwykle także z zaimkiem względnym.
3 respírandí. Genitivus gerundivum, modyfikujące "facultás". Por. "ars amandi".


<< Rozdział 9 Rozdział 11 >>