De fumo in flammam. - Z dymu w ogień (odp. z deszczu pod rynnę). | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Argonauci

24. Synobójstwo

Vix vestem induerat Glaucé cum dolórem gravem per omnia membra sénsit, et pauló post crúdélí cruciátú adfecta é vítá excessit. Hís rébus gestís Médéa furóre atque ámentiá impulsa fíliós suós necávit; tum mágnum sibi fore perículum arbitráta sí in Thessaliá manéret, ex eá regióne fugere cónstituit. Hóc cónstitútó sólem órávit ut in tantó perículó auxilium sibi praebéret. Sól autem hís precibus commótus currum mísit cui erant iúnctí dracónés álís ínstrúctí. Médéa nón omittendam tantam occásiónem arbitráta currum ascendit, itaque per áera vecta incolumis ad urbem Athénás pervénit. Iásón ipse breví tempore míró modó occísus est. Accidit síve cású síve cónsilió deórum ut sub umbrá návis suae, quae in lítus subducta erat, dormíret. Mox návis, quae adhúc érécta steterat, in eam partem ubi Iásón iacébat subitó délapsa virum ínfélícem oppressit. [ pokaż tłumaczenie ]


<< Rozdział 23