Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Herkules

18. Szósta praca: przepędzenie Ptaków Stymfalijskich

Post paucós diés Herculés ad oppidum Stymphálum iter fécit; imperáverat enim eí Eurystheus ut avís Stymphálidés necáret. Hae avés róstra aénea habébant et carne hominum véscébantur. Ille postquam ad locum pervénit, lacum vídit; in hóc autem lacú, quí nón procul erat ab oppidó, avés habitábant. Núlla tamen dabátur appropinquandí facultás; lacus enim nón ex aquá sed é límó cónstitit. Herculés igitur neque pedibus1 neque lintre prógredí potuit. Ille cum mágnam partem diéí frústrá cónsúmpsisset, hóc cónátú déstitit et ad Volcánum sé contulit, ut auxilium ab eó peteret2. Volcánus (quí ab fabrís máximé colébátur) crepundia quae ipse ex aere fabricátus erat Herculí dedit. Hís Herculés tam ácrem crepitum fécit ut avés perterritae ávolárent3. Ille autem, dum ávolant, mágnum numerum eárum sagittís tránsfíxit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 pedibus. "Piechotą", dosłownie: "nogami".
2 peteret. "Ut" z trybem łączącym wyraża cel. Zwykle czasownik osobowy w tej konstrukcji tłumaczy się na polski bezokolicznik.
3 ávolárent. Tutaj tryb łączący (poprzedzony "tam") wyraża efekt czynności, a nie cel.


<< Rozdział 17 Rozdział 19 >>