Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Fabulae Faciles - Łatwe opowiadania
Fabulae Faciles - Perseusz

2. Ocalenie

Iuppiter tamen haec omnia vídit, et fílium suum serváre cónstituit. Tranquillum igitur fécit mare, et arcam ad ínsulam Seríphum perdúxit. Húius ínsulae Polydectés tum réx erat. Postquam arca ad lítus appulsa est1, Danaé in haréná quiétem capiébat. Post breve tempus á piscátóre quódam2 reperta est, et ad domum3 régis Polydectis adducta est. Ille4 mátrem et puerum benígné excépit, et iís sédem tútam in fínibus suís dedit. Danaé hóc dónum libenter accépit, et pró tantó benefició régí grátiás égit. [ pokaż tłumaczenie ]


1 appulsa est. Po "postquam" może występować czas teraźniejszy, który w języku polskim tłumaczy się jako przeszły.
2 quódam. "Quídam" oznacza "pewien" w znaczeniu "jakiś" (nie do końca zdefiniowany), podczas gdy "certus" oznacza "pewien (czegoś)".
3 ad domum. Znaczy "do budynku", w odróżnieniu od "domum" bez przyimka - "do domu/ogniska domowego".
4 ille. Często nawiązuje do osoby z poprzedniego zdania i tłumaczy się jako "ten, ów, on".


<< Rozdział 1 Rozdział 3 >>