Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Łacina

Wyszukaj lub filtruj sentencje.

Szukaj:
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 22

E pluribus unum. - Z wielu jedno; w jedności siła (motto Stanów Zjednoczonych, na 25-centówce)
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. - Jemy aby żyć, a nie żyjemy, aby jeść. (Plutarch)
Ego spem pretio non emo. - Nie kupuję nadziei za (tą) cenę; nie kupuję kota w worku.
Eheu, fugaces labuntur anni. - Niestety, szybko mijają lata. (Horatius, "Camina")
Equi donati dentes non inspiciuntur. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis. - Wydarł niebu piorun, a berło tyranom.
Errare humanum est. - Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneca Rhetor)
Est modus in rebus[, sunt certi denique fines]. - We wszystkim jest miara[, są pewne granice] [poza którymi cnota przestaje być cnotą] (Horatius)
Est quaedam flere voluptas. - I łzy są jakąś rozkoszą (Ovidius)
Esto quod esse videris. - Bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz).
Et tu, Brute, contra me - I ty, Brutusie, przeciw mnie (przyp. Caesar)
Etiam capillus unus habet umbram. - Nawet pojedynczy włos ma swój cień. (Publilius Syrus)
Etiam latrones suis legibus parent. - I zbóje słuchają swych praw (mają swoje prawa). (Cicero)
Ex humili potens. - Z niskiego rodu [stałem się] możny. (Horatius)
Ex ungue leonem. - [Malować] lwa wedle pazura (z części wnioskować o całości). (Alkajos)
Exegi monumentum aere perennius. - Zbudowałem sobie pomnik trwalszy od spiżu. (Horatius)
Exemplis trahimur, verbis docemur. - Przykłady nas pociągają, słowa nas uczą.
Exitus acta probat. - Wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. (Ovidius)
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. - Niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Vergilius, Eneida)
Experientia docet stultos. - Doświadczenie uczy głupców.
Experto credite. - Wierzcie doświadczonemu (temu, kto doświadczył na własnej skórze). (Vergilius, Eneida)
Extremis malis extrema remedia. - Na krańcowe zło krańcowe środki.