Gaudia principium nostri sunt saepe doloris. - Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. | Więcej
Łacina

Wyszukaj lub filtruj sentencje.

Szukaj:
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 38

Vae misero mihi! Quanta de spe decidi! - Biada mi nieszczęsnemu! Z jakichże wyżyn upadłem!
Variatio delectat - Odmiana sprawia przyjemność.
Varietas delectat. - Rozmaitość cieszy (miła jest odmiana).
Varium et mutabile semper femina. - Chwiejną i zmienną istotą jest zawsze kobieta (kobieta zmienną jest). (Vergilius)
Velle est posse. - Chcieć to móc.
veni, vidi, Deus vicit. - Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył (Jan III Sobieski)
Veni, vidi, vici. - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. (Caesar)
Venienti occurrite morbo. - Wyjdź na spotkanie przeznaczeniu. (Persius)
Ventis secundis, tene cursum. - Kiedy wiatry sprzyjają, trzymaj kurs.
Verba docent, exempla trahunt. - Słowa uczą, przykłady pociągają.
Verba volant, scripta manent. - Słowa ulatują, zapis pozostaje.
Veritas odium parit, obsequium amicos. - Prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. (Terentius)
Vestis virum reddit. - Szata czyni męża. (Quintilianus)
Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat. - Niechaj baczą konsulowie, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.
Video meliora proboque, deteriora sequor. - Widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. (Ovidius)
Vincit qui patitur. - Zwycięży ten, kto wytrwa.
Vincit qui se vincit. - Ten zwycięża, kto pokonuje sam siebie.
Vino pellite curas. - Winem odpędzicie troski. (Horatius, Pieśni)
Vinum et musica laetificant cor. - Wino i muzyka raduje serce.
Vinum incendit iras. - Wino rozpala gniew. (Seneca)
viriis nemo sine nascitur. - Nikt nie rodzi się bez wad. (Horatius)
Virtus ad beate vivendum sufficit. - Cnota wystarcza do szczęścia. (Seneca)
Virtus est perfecta ratio. - Cnota jest doskonałym rozumem. (Cicero)
Virtus est vitia fugere. - Męstwem jest unikać błędów. (Cicero)
Virtus in medio stat. - Cnota stoi w środku; zna umiar.
Vita mancipio nulli datur, omnibus usu. - Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku. (Lukrecjusz)
Vita sine libris mors est. - Życie bez książek jest śmiercią.
Vitanda est improba siren desidia. - Należy trzymać się z dala od nikczemnego zwodziciela, lenistwa. (Horatius)
Vivere commune est, sed non commune mereri. - Każdy żyje, nie każdy zasługuje.
Vivere est cogitare. - Żyć znaczy myśleć. (Cicero)
Vivere militare est. - Życie jest walką (lepsze jest ciężkie życie, niż bezczynna wegetacja). (Seneca, Listy moralne)
Vivere nolit, qui mori non vult. - Nie chce żyć, kto nie chce umierać. (Seneca, Listy moralne)
Volenti nihil difficile. - Dla chcącego nic trudnego.
Vos vestros servate, meos mihi linquite mores. - Służcie swoim obyczajom, zostawcie mi moje. (Petrarka)
Vox populi vox Dei. - Głos ludu (to) głos Boga.
Vulgare amici nomen, sed rara fides. - Nazwa przyjaciela częsta, ale wierność rzadka.
Vulnerant omnes, ultima necat. - Wszystkie ranią, ostatnia zabija.
Vultus est index animi. - Twarz jest odbiciem duszy.