Duo cum faciunt idem, non est idem. - Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo. | Więcej
Łacina

Wyszukaj lub filtruj sentencje.

Szukaj:
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 40

Quae nocent, docent. - To, co szkodzi, uczy.
Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus. - Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni. (Caesar)
Qualis artifex pereo. - Jakiż artysta ginie we mnie. (Neron)
Qualis pater, talis filius. - Jaki ojciec, taki syn.
Qualis rex, talis grex. - Jaki król, taka trzoda; jaki pan, taki kram.
Quam bene vivas refert, non quam diu. - Ważne jak dobrze żyjesz, nie jak długo. (Seneca)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i nasz zacny Homer drzemie. (Horatius)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i wspaniały Homer się zdrzemnie (nawet najlepszemu poecie zdarzają się błędy). (Horatius, Ars poetica)
Quem di diligunt, adolescens moritur. - Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plautus, Siostry)
Qui asinum non potest, stratum caedit. - Kto nie może bić osła, bije worek (kto nie może stawić czoła silniejszemu, wyładowuej się na słabszym). (Petronius, Satyrykon)
Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit. - Niech ten kto uczynił dobro milczy; niech opowiada ten kto je otrzymał. (Seneca)
Qui desiderat pacem, praeparet bellum. - Niech ten kto pragnie pokoju szykuje się na wojnę. (Vegetius)
Qui ignorabat, ignorabitur. - Kto był ignorantem, będzie zignorowany.
Qui nimium probat, nihil probat. - Kto dowodzi zbyt wiele, niczego nie dowodzi.
Qui non est hodie cras minus aptus erit. - Kto nie jest gotów dziś, będzie tym mniej jutro. (Ovidius)
Qui non proficit, deficit. - Kto nie czyni postępów, cofa się.
Qui omnes insidias timet in nullas incidit. - Kto się obawia każdej zasadzki, w żadną nie wpada. (Publilius Syrus)
Qui scribit, bis legit. - Kto pisze, dwa razy czyta.
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, zdaje się zezwalać.
Qui vult dare parva non debet magna rogare. - Kto chce dać mało, nie powinien prosić o wiele.
Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt. - Ponieważ natura jest niezmienna, prawdziwe przyjaźnie są wieczne. (Horatius)
Quid leges sine moribus vanae proficiunt? - Cóż warte są prawa bez prawych obyczajów? (Horatius, "Camina")
Quid sit futurum cras, fuge quaerere. - Nie pytaj o to, co przyniesie jutro (Horatius, "Camina")
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. - Jakiekolwiek szaleństwo popełniają królowie, płacą za nie Achajowie (poddani). (Horatius, Listy)
Quidquid discis, tibi discis. - Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz.
Quis custodiet ipsos custodes? - Któż pilnował będzie samych strażników? (Luvenalis)
Quis fallere possit amantem? - Któż zdoła oszukać tego, kto kocha?
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. - Czym nasiąknie świeży dzban, tym długo pachnie (czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci). (Horatius, Listy)
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - jak długo jeszcze bedziesz nadużywać, Katylino, naszej cierpliwości? (początkowe słowa pierwszej mowy Cicero "Przeciw Katylinie")
Quod ad alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. - Czegobyś nie chciał, aby ci kto inny czynił, patrz, abyś kiedy i ty drugiemu nie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod licet Jovi, non licet bovi. - Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi
Quod nocet, docet. - To, co szkodzi, uczy.
Quod quisque didicit, docet. - Każdy uczy tego, czego się nauczył.
Quod scimus, gutta est, ignoramus mare. - To co wiemy, jest kroplą, nie znamy morza.
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. - Nie czyń drugiemu, czego nie chcesz, aby on tobie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod verum est, meum est. - To, co jest prawdziwe, należy do mnie. (Seneca)
Quos Deus vult perdere, prius dementat. - Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera. (Eurypides)
Quot capita, tot sensus. - Ile głów, tyle opinii.
Quot homines, tot sententiae. - Ilu ludzi, tyle zdań.