Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Łacina

Wyszukaj lub filtruj sentencje.

Szukaj:
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 22

O tempora, o mores! - Co za czasy, co za obyczaje! (w jakich to strasznych czasach żyjemy) (Cicero)
O, imitatores, servum pecus! - O, naśladowcy, trzodo niewolników!
O, praeclarum custodem ovium, lupum! - O, najlepszy obrońco owiec, wilku! (Cicero)
Oderint, dum metuant. - Niech nienawidzą, byleby się bali. (przypisywane Kaliguli)
Odi et amo. - Nienawidzę i kocham. (Katullus)
Odi profanum vulgus et arceo. - Nienawidzę ciemnego tłumu i trzymam się odeń z daleka. (Horatius)
Omne ignotium pro magnifico. - Wszystko, co nieznane, [uchodzi] za wielkie (nie taki diabeł straszny, jakim go malują). (Tacitus)
Omnes aequo animo parent ubi digni imperant. - Wszyscy są posłuszni, gdzie kompetentni rządzą. (Publilius Syrus)
Omnes una manet nox. - Wszystkich czeka jedna noc. (Horatius)
Omnia mea mecum porto. - Cały swój majątek niosę ze sobą [gdyż całym moim majątkiem jest mądrość]. (Bias z Prieny)
Omnia mors aequat. - Śmierć wszystko zrównuje.
Omnia mutantur nos et mutamur in illis. - Wszystko się zmienia, i my razem ze wszystkim.
Omnia mutantur, nil interit. - Nic nie ginie, wszystko się zmienia.
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt. - Wszystko, co powstało, ginie, a to, co wyrosło, starzeje się. (Salustius)
Omnia subiecta sunt naturae. - Wszystko podlega naturze. (Demokryt i Epikur)
Omnis arbor bona fructus bonos facit. - Dobre drzewo wydaje dobre owoce.
Omnis ars naturae imitatio est. - Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. (Seneca, Listy moralne)
Omnium rerum principia parva sunt. - Wszystkie rzeczy mają mały początek. (Cicero)
Optimus magister bonus liber. - Dobra książka (jest) najlepszym nauczycielem.
Ora et labora. - Módl się i pracuj. (dewiza św. Benedykta z Nursji)
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trzeba się modlić, aby w zdrowym ciele był zdrowy umysł. (Juwenalis)
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. - Życie bez nauki i literatury jest śmiercią i grobem żywego człowieka. (Seneca, Listy moralne)