Duo cum faciunt idem, non est idem. - Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo. | Więcej
Łacina

Wyszukaj lub filtruj sentencje.

Szukaj:
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 23

Habent sua fata libelli. - Książki mają swój los. (Terencjanus Maurus)
Hanc personam induisti, agenda est. - Podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca. (Seneca)
Hic spinas colligit, ille rosas. - Ten zbiera kolce, a tamten róże.
Historia vitae magistra. - Historia jest nauczycielką życia. (Cicero)
Historiam nescire hoc est semper puerum esse. - Nie znać historii znaczy na zawsze pozostać dzieckiem. (Cicero)
Hoc est verum et nihil nisi verum. - To jest prawda i nic tylko prawda.
Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit. - W dzisiejszych czasach pochlebstwo przysparza przyjaciół, prawda
Hodie mihi, cras tibi. - Dziś mnie, jutro tobie.
Hominem te memento. - Pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. - Rzeczą ludzką jest błądzić, głupców trwać w błędzie.
Homo doctus in se semper divitias habet. - Człowiek uczony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą. (Phaedrus)
Homo est animal sociale. - Człowiek jest istotą społeczną (towarzyską) (Aristoteles).
Homo homini lupus est. - Człowiek człowiekowi wilkiem. (Plautus)
Homo sacra res homini. - Człowiek rzeczą świętą dla drugiego człowieka [zabijany bywa obecnie dla zabawy i rozrywki] (Seneca, Listy moralne)
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. - Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo sum, humani nil a me alienum puto. - Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo vitae commodatus non donatus est. - Życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane. (Publilius Syrus)
Honesta mors turpi vita potior. - Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. (Tacitus)
Honesta res est laeta paupertas. - Szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. (Seneca, Listy moralne)
Honor est praemium virtutis. - Honor jest nagrodą za cnotę. (Cicero)
Honores mutant mores. - Zaszczyty odmieniają obyczaje; potęga psuje.
Hospes, hostis. - Każdy obcy to wróg.
Humana non sunt turpia. - Co ludzkie, nie hańbi.