Agere, quod agas, considerate decet. - Rozważnie wypada czynić, co czynisz. (Cicero) | Więcej
Łacina

Wyszukaj lub filtruj sentencje.

Szukaj:
Pokaż sentencje (2352):
podstawowe (681)
prawnicze (343)
biblijne (68)
skróty i inne (1260)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Haseł: 12

Ubi bene, ibi patria. - Gdzie dobrze, tam ojczyzna (hasło kosmopolityzmu; Cicero).
Ubi concordia, ibi victoria. - Gdzie zgoda, tam zwycięstwo (zgoda buduje, niezgoda rujnuje).
Ubi tu Caius, ibi ego Caia. - Gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja (formuła panny młodej).
Usus est optimus magister. - Praktyka jest najlepszym nauczycielem. (Cicero)
Usus est tyrannus. - Zwyczaj jest tyranem.
Usus omnium artium est magister. - Pożytek jest mistrzem wszystkich sztuk.
Ut ameris, amabilis esto. - Jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.
Ut hominis decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia. - Jak umysł zdobi człowieka, tak wymowa jest światłem samego umysłu. (Cicero)
Ut magistratibus leges praesunt, ita populo praesunt magistratus. - Jak urzędnikami kierują prawa, tak urzędnicy kierują państwem.
Ut sementem feceris, ita metes. - Jak posiejesz, tak zbierzesz (jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz).
Ut sit magna, tamen certe lenta ira deorum est. - Wielki jest gniew bogów, ale na pewno powolny.
Utilam falsus vates sim. - Obym był fałszywym prorokiem.